تقلیل دادن ماجرای اداره گمرک به یک دعوای قومیتی فرافکنی بود/ هیات نظارت بر امور نمایندگان رسیدگی کند

مرضیه وحید دستجردی دبیرکل جبهه زنان اصولگرا و کارآمد درباره اقدام اخیر نماینده سراوان و ایجاد درگیری در اداره گمرک اظهار داشت: کلمات ادا شده بسیار زشت و سخیف و خلاف شئون نمایندگی و انسانی بود که از این رو جای شرمساری دارد.

دستجردی با بیان اینکه این نماینده باید از افرادی که به آنها توهین شده و همچنین از مردم حوزه انتخابیه خود عذرخواهی کند، تصریح کرد: ما از هیات نمایندگان و هیات نظارت بر امور نمایندگان درخواست داریم این نمایندگان را توجیه کنند.

دبیر کل جبهه زنان اصولگرا و کارآمد با اشاره به سخن امام مبنی بر اینکه مجلس عصاره فضائل ملت است، گفت: متاسفانه این نوع اقدامات شخصیت اسلامی نمایندگان را زیر سوال می‌برد.

وی خاطرنشان کرد: ​متاسفانه پس از این اتفاق، نماینده سراوان این موضوع را به یک دعوای قومیتی تقلیل داد درحالی که این فرافکنی قابل پذیرش نبوده و کارمند اهل تسنن محترم این اداره نیز که مورد عتاب نماینده مجلس قرار گرفته است، از عزیزان ارجمند اهل تسنن کشور بوده است.

به گزارش تقریب، روز دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷ ویدئویی از محمدباسط ‌درازهی، نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی منتشر شد.

آنچه در این فیلم نشان داده می‌شود گویای این است که این نماینده مجلس درخواستی خارج از ضوابط اداری دارد اما کارمنددر برابر خواسته وی مقاومت می کند و می گوید: «من از شما دستور نمی‌گیرم.» این نماینده مجلس در واکنش، با کلماتی زشت و لحنی توهین‌آمیز با این کارمند برخورد می‌کند.

در ادامه کارمند اداره، این نماینده مجلس را معرفی می‌کند که یکی از مراجعان نیز با عصبانیت به این نماینده توهین کرده و او را از محل وقوع این اتفاق بیرون می‌اندازد، انتشار این فیلم در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت و انتقادات بسیاری را متوجه این نماینده مجلس کرد.