خط مشی

: خط مشی ( رویکردها)
۱- تاکید بر اجرای منویات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری درخصوص زنان
۲- ایجاد حساسیت و دغدغه و مسئولانه وهدفمند در بین مسئولان نظام نسبت به مسائل زنان در ابعاد سیاستگزاری ، قانونگزاری و اجرا با اولویت توجه به مسائل زنان در خانواده و اجتماع
۳- پرهیز از انفعال در تبیین مسائل زنان در برابر غرب و ابتکار عمل و استقلال اندیشه بر اساس برتری دیدگاه اسلام نسبت به زن
۴- تاکید بر اجرای قانون اساسی، سند چشم انداز ، اسناد فرادستی ، سیاستهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه های ۵ساله توسعه کشور در زمینه زنان
۵- اهتمام به بالا بردن استانداردهای کمی وکیفی و شاخص های بهبود سبک زندگی و وضعیت زنان در عرصه های و موضوعات مختلفبر اساس الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت (سلامت ، تغذیه ، سبک زندگی و …)
۶- توجه خاص نسبت به کاهش محرومیت و رفع ظلم و ستم از زنان و خانواده با تاکید بر وضعیت زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار
۷- توجه خاص به تاثیر رسانه ها در شکل گیری افکار عمومی و بهره گیری از رسانه در ارائه الگوی مناسب از زن مسلمان همراه با معاصرسازی ارزشهای اسلامی
۸- تلاش جهت تقویت همدلی ، همگرایی ، همزبانی و وحدت فکر وعمل جهت بهره مندی از توانمندی های زنان
۹- توجه به ظرفیت و توانمندیهای زنان در توسعه ارتباطات و مناسبات فرهنگی – اجتماعی و سیاسی در عرصه های بین الملل