‎تجمع اعتراض به دستگیری خانم مرضیه هاشمی

اطلاعیه

تجمع اعتراض به دستگیری خانم مرضیه هاشمی

تاریخ: یکشنبه ۹۷/۱۰/۳۰ 

ساعت: ۱۰ صبح

مکان: پاسداران، گلستان پنجم خیابان شهید موسوی نبش کوچه پایدارفرد (امید ابراهیمی سابق) پلاک ۳۹

 دفتر حفاظت منافع امریکای ملعون